Unelmoi rohkeita unelmia, ja se mitä unelmoit, sellainen sinusta joskus tulee. James Allen

Psykoterapia tarjoaa apua henkisen kasvun kehityksessä. Psykoterapeuttinen työskentely on kehitysprosessi, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia ihmisen elämäntilanteessa. Se tähtää itseymmärryksen kasvuun ja on yleensä pitkä prosessi ja välillä hyvin raskasta henkistä työtä. Tarkoituksena on saada kosketus omiin tunteisiinsa ja kokemuksiinsa vuorovaikutuksessa terapeuttinsa kanssa. Ihmisellä, joka tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa, on hyvät edellytykset onnistua elämänsä tärkeillä osa-alueilla – parisuhteessa, perhe-elämässä, työelämässä ja onnellisen elämän luomisessa itselleen.

Meistä jokainen kokee joskus ahdistusta ja ajautuu tilanteeseen jossa joutuu pois tolaltaan, kun sisäinen tasapaino järkkyy. Kaikilla on elämässään epävarmuuden, pelon ja toivottomuuden hetkiä. Kenenkään ihmissuhteet eivät suju kitkattomasti eikä elämässä voi välttyä pettymyksiltä. Psykoterapiassa saa omaa tilaa ja aikaa kuunnella, tutkia ja ymmärtää itseään sekä menneisyytensä tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla.

Lue lisää

Milloin psykoterapia on hyödyksi tai tarpeen? Jos ahdistuksen tunteet alkavat vaatia paljon hankaluuksia ja rajoittaa omaa toimintakykyä, kyseessä on jo ongelma jonka ratkaisemiksi kannattaa hakea ulkopuolista apua.

Paha olo voi ilmetä esimerkiksi masennuksena, ahdistuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai jopa itsetuho- ajatuksina. Nämä ovat oireita, joiden taustalla saattaa olla moninaisia elämän kriisejä, kuten pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne tai elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi tai traumaattinen kokemus.

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua ajoissa. Ihminen elää menneisyyden ja tulevaisuuden rajalla, vanhan ja uuden välisessä jännitteessä. Kaipaamme uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta haluamme pysytellä tutuissa ihmissuhteissa ja entisissä elämäntavoissamme. Se tuntuu ainakin turvalliselta. Usein psykoterapiaan lähdetäänkin vasta silloin, kun elämä vanhojen tottumusten puristuksessa käy sietämättömäksi ja uuteen on pakko uskaltautua. Monilla ihmisillä on kynnyksenä harhaluulo siitä, että “kallonkutistajan” asiakkaaksi joutuu vain pahasti häiriintynyt ihminen, vaikka todellisuudessa avun hakeminen ammatti-ihmisen taholta onkin viisaan ihmisen järkevä valinta.

Psykoterapian tulokset ovat usein sitä paremmat mitä varhemmin prosessi aloitetaan. Joskus ihminen on kuitenkin niin syvällä omassa tuskassaan, ettei hän havahdu avuntarpeeseensa eikä kykene omin päin hakeutumaan avun piiriin. Silloin läheinen ihminen voi ohjata hänet terapeutin puheille. Se on välittämistä ja huolenpitoa kanssaihmisestä.

Psykoterapia tuo helpotusta elämään, sillä se syventää ihmisen kokemusta itsestään. Se antaa välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn. Moni kokee ihan konkreettisesti eheytyvänsä terapiatunnin jälkeen.

Psykoterapiassa onkin kyse löytöretkestä minuuteen. Kaikkia psykoterapian työskentelytapoja yhdistää toivo. Toivo viriää, kun huomaa suhtautuvansa itseensä ja omiin oireisiinsa ja tapoihinsa suvaitsevaisemmin ja ymmärtäväisemmin kuin aiemmin.

Se edellyttää kykyä sietää turhautumista sekä vahvaa motivaatiota ja kiinnostusta oman mielensä ja omien toimintatapojensa tarkasteluun. Psykoterapian henkisen työn tavoitteena on poistaa tai lievittää koettua kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia ja rohkeutta itse ratkaista ja kohdata ongelmiaan.

Omien kokemusten työstäminen ja niiden ymmärtäminen on psykoterapian perusajatuksia. Terapiassa keskustellaan ajankohtaisista mielessä olevista asioista - tunteista, ajatuksista ja toiveista joita ihminen kohtaa omassa arjessaan. Työstettävät asiat kumpuavat menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta.

Psykoterapian avulla on mahdollista ymmärtää paremmin omaa elämäänsä ja vaikuttaa sen kulkuun, kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja toiminnan vaikuttimista kasvaa. Siten saa tilaisuuden tehdä itse omat ratkaisunsa ja elää omaa elämäänsä itselleen sopivalla tavalla.

Psykoterapian tekeminen on sallittua vain Valviran hyväksyttämän psykoterapeutin toimesta, kts. Esittely-sivuani.