Toivo on itsessään eräs onnen laji, ehkäpä tärkein, minkä elämä tarjoaa. Samuel Johnson

Kriisiterapiasta saa apua kun ongelmia ilmestyy yllättäen. Ihminen joutuu joskus kohtaamaan odottamattomia asioita, jotka voivat ylittää hänen henkisen sietokykynsä.

Kriisiterapiassa käydään läpi tuskallisia tapahtumia ja tasoitetaan hellävaraisesti tietä eteenpäin. Toisinaan kriisi voi olla uuden alku ja väline, jonka avulla elämä voi muuttua paremmaksi.

Traumaattisessa kriisissä ihminen kohtaa äkkiarvaamatta epätavallisen voimakkaan tapahtuman, joka aiheuttaisi psyykkistä kärsimystä lähes kenelle tahansa. Siksi traumaattisen kriisin synnyttämä ahdistus, pelko ja levottomuus eivät ole merkki psyykkisestä häiriöstä. Yleensä kyse on siitä, että psyykkisesti terve ihminen on joutunut tavanomaisesta poikkeavaan tilanteeseen, jossa hänen selviytymiskeinonsa ovat tilapäisesti riittämättömät.

Lue lisää

Kriisiterapia on yleensä lyhytterapiaa, joka perustuu esimerkiksi psykodynaamiseen, kognitiiviseen tai ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Terapeuttina en edusta puhtaasti yhtä koulukuntaa, vaan kriisin hoidossa käytän monenlaisia menetelmiä.

Traumaattinen kokemus voi laukaista ihmisessä tarpeen pohtia itseään ja elämäänsä aiempaa syvällisemmin. Aiemmat kriisit, niihin liittyvät tuskalliset muistot ja lapsuudenkokemukset saattavat aktivoitua uudesta kriisistä, ja silloin niiden läpikäyminen voi viedä aikaa.

Terapiassani tutkitaan yhdessä kriisin aiheuttanutta tilannetta ja sitä, mikä merkitys tapahtumalla on juuri sinulle. Tämän myötä voidaan ymmärtää, miksi eri ihmiset reagoivat eri tavoin samankaltaiseen tapahtumaan. Terapiassa asioihin liittyvät henkilökohtaiset merkitykset pyritään saamaan selville käymällä läpi myös ihmisen elämäkertaa ja kehityshistoriaa.

Memento vivere – muista elää.