Metsässä olisi hyvin hiljaista, jos vain ne linnut laulaisivat jotka parhaiten osaavat. Henry van Dyke

Perheterapia on tarpeen jos perheessä on tilapäisesti huono ilmapiiri. Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta. Yksittäisillä perheenjäsenillä saattaa esiintyä tilapäisiä tai vakiintuneita vaikeuksia kanssakäymisessä, josta aiheutuu koko perheelle suurta ahdistusta ja tämän aiheuttamaa kärsimystä.

Perheterapia on käytännössä hoitomuoto, jossa terapeutti auttaa yhtä perheenjäsentä tai mieluiten samanaikaisesti koko perhettä jotta jokaisen perheen jäsenen mielipide ja kokemus tulee kuuluviin. Tämä tapahtuu pyrkimällä löytämään perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa jo olemassa olevat myönteiset voimavarat, joita vahvistamalla ja kehittämällä perheyhteisö voi eheytyä ja saada uutta voimaa.

Lue lisää

Hoidossa pyritään vaikuttamaan perheen sisäiseen vuorovaikutusjärjestelmään ja siten edistämään perheen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Perheterapia soveltuu muun muassa mielenterveyshäiriöiden hoitoon, mutta myös monin lievempiin psyykkisiin ja psykosomaattisiin oireisiin. Kyse voi olla perheen elämänkaaren kriisitilanteesta, esim. lasten itsenäistymiseen liittyvistä normaalikriiseistä tai perheen hajoamisen peloista. Perheterapialla autetaan selvittämään lukkiutunutta vuorovaikutustilannetta.

Perheterapiaan osallistuvilta perheenjäseniltä edellytetään yleensä orastavaa valmiutta nähdä perheen tai perheenjäsenten ongelmat vuorovaikutuksellisina. Tämä valmius syntyy joko perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa jo ennen hoitoon hakeutumista tai vuorovaikutusprosessissa perheen ja terapeutin välillä.

Hoidon toteutuminen vaihtelee kestoltaan ja tiheydeltään. Hoito voi tapahtua kerran viikossa tai harvemmin ja terapiatunnin kesto on yleensä 90 minuuttia. Mikäli perheessä on vakava kriisi, tapaamisia voidaan järjestää tiheämminkin. Perheterapia vaatii aina useita tapaamisia, kyse voi olla jopa monien vuosien prosesseista, jotta voi varmistua siitä että jokaisen perheenjäsenen ääni pääsee kuuluviin ja vaikuttaa ratkaisun löytymiseen. Tavoitteena on löytää tie tasapainoisempaan perhe-elämään, jossa kaikkien perheenjäsenten tarpeet ja toiveet huomioidaan.

Olen Suomen Perheterapiayhdistyksen jäsen ja osallistun yhdistyksen koulutustoimintaan. Terapiatyössäni noudatan yhdistyksen eettisiä sääntöjä.