Luottamus ja toivo ovat tärkeämpiä terveydelle kuin mikään rohto. Galenos

Agneta Ahlfors Koulutustaustani on kasvatustieteestä, psykologiasta ja erityiskasvatustieteestä. Valmistuin vuonna 2013 ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi Helsingin yliopiston jatkokoulutuskeskuksen järjestämässä kahden vuoden koulutuksessa. Kuulun Suomen Työnohjaajat -yhdistykseen ja olen myös päässyt kansainvälisen SFiO-järjestön jäseneksi.

Keväällä 2014 valmistuin erityistason perheterapeutiksi Helsingin yliopiston jatkokoulutuskeskuksen järjestämässä erityistason voimavarakeskeistä psykoterapiakoulutusta ET (tunnetaan myös nimellä perheterapiakoulutus).

Psykoterapeutti-ammattinimike on Valviran, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, suojaama ammattinimike ja psykoterapeutti-nimikettä saavat käyttää ainoastaan Valviran hyväksymät, riittävän koulutus- ja kokemustaustan omaavat sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaiset. Suorittamani koulutuksen myötä minulle on myönnetty tämä oikeus.

Koulutukseni

Työkokemukseni