Livet kan bara förstås baklänges, men det måste levas framlänges. Sören Kierkegaard

Agneta Ahlfors

Agneta Ahlfors

  • specialiserad psykoterapeut (psykodynamisk familjeterapeut)
  • ET-behörighet, FPA
  • arbetshandledare STOry
  • socialhandledare inom barnskyddet
  • tf. socialarbetare inom barn-och ungdomspsykiatrin (HUCS)
  • barnträdgårdslärare och förman i dagvården

Reflektio Terapia Agneta Oy/Ab

Reflections Agneta Ahlfors Fma

Borgmästarebrinken 2 a D 20 (karta)
00160 Helsingfors
e-post agneta@reflektio.eu
tel. +358 50 3696 730


Asiakastieto

Aktuellt

Viktig information gällande företagets datasäkerhet 27.10.2020
"Viktig information till mina nuvarande och tidigare kunder"

En artikel, som jag skrev till tidningen Perheterapia 1/2015:
"VIDEOTALLENTEET PERHETERAPIAN APUVÄLINEENÄ" (Videoinspelning i familjeterapi)

Kvalitetscertifikat

Suomen Asiakastieto Oy har beviljat Reflektio Oy/Ab och Psykoterapiapalvelut Agneta Ahlfors Fma (Reflections Agneta Ahlfors) certifikatet ”Finlands starkaste”, som bevis på att företaget är pålitligt, kreditvärdigt och har utmärkt betalningsförmåga.