Tiedote kaikille nykyisille ja entisille asiakkailleni

 

Hyvät asiakkaat,

 

Tällä viikolla olemme saaneet lukea todella ikävästä toimialaani liittyvästä tietomurrosta. Toivon, että tilanne saadaan hallintaan ja tekijät vastuuseen mahdollisimman pian. 

 

Minunkin asiakkaitani tietoturva-asiat luonnollisesti ja ymmärrettävästi mietityttää, joten päätin lähettää tämän tiedotteen.

 

Olen tällä hetkellä psykoterapeuttina ja työnohjaajana erittäin huojentunut siitä, etten ikinä ole ryhtynyt ylläpitämään, joidenkin kollegoitteni kehotuksesta huolimatta, minkäänlaista elektronista asiakasrekisteriä. Olen tehnyt kaiken dokumentaation perinteisesti, jopa vanhanaikaisesti jonkun mielestä, paperiversiona!

 

AVI edellyttää, että aineisto pidetään arkistoituna kahden lukon takana – minulla ne ovat jopa kolmen lukon takana. Valvira edellyttää, että potilasasiakirjoja ei saa säilyttää kahdessa eri paikassa. Kaikki asiakkaani tietävät käytäntöni, jossa kirjaan itse käsin asiakkaan kanssa käymäni keskustelun pääaiheet omaan kirjaseen ja asiakastietoni ovat mukana terapia tapaamisen aikana paperiversioina omassa kansiossa.

 

Myös kaikki ajanvaraukset kirjaan suoraan paperiseen almanakkaani, enkä käytä minkäänlaista sähköistä tai internetissä toimivaa ajanvarausjärjestelmää. Koska asiakasarkistoni on pelkkänä paperiversiona, hakkerointimahdollisuutta ei siis ole. 

 

Tulen jatkossakin noudattamaan tätä vanhaa käytäntöäni, jos ei tule uusia, selkeitä vaatimuksia tai linjauksia. Monet asiakkaani, varsinkin nyt, ovat kiitollisia tästä perinteisestä, mutta turvallisesta tavastani toimia.

 

Lisäkysymyksiin vastaan mielelläni puhelinaikanani arkisin klo 20.00 -21.00

 

Ystävällisesti,

 

Agneta Ahlfors

 

-------------------------------------------- 

 

Viktig information till mina nuvarande och tidigare kunder

 

Bästa kunder,

 

Vi har i veckan fått erfara ett allvarligt dataintrång inom den bransch där jag arbetar. Vi får hoppas, att man bemästrar den beklagliga situationen och att förövaren blir ställd inför laga ansvar.

 

Flera av mina kunder har uttryckt en förståelig oro över situationen och frågat mig om riskerna gällande datasäkerheten i min egen verksamhet. Därför har jag skrivit detta meddelande till mina tidigare, nuvarande och kommande kunder.

 

I egenskap av psykoterapeut och arbetshandledare är jag idag mycket lättad över hur jag ordnat de egna kund- och patientregistren. Jag har, trots uppmaningar av kollegor och vänner, inte gått in för något elektroniskt kundregister. Jag har gjort all dokumentering med traditionella och måhända gammaldags metoder – för hand och enbart till pappers!

 

Regionförvaltningsverket (AVI) förutsätter, att kundrelaterade handlingar skall arkiveras bakom två lås – jag förvarar dem faktiskt bakom tre lås. Valvira, som övervakar patient- och journalanteckningar för psykoterapeuter, förutsätter att patient handlingar finns i endast ett exemplar och på ett ställe. Om anteckningar sammanfattas och behandlas i ett sammandrag – då skall tidigare handskrivna noteringar förintas.

 

Alla mina kunder känner till mitt sätt att arbeta – jag gör för hand anteckningar under våra möten och förvarar dessa till pappers i en kundmapp, som jag ofta har med mig till våra sammanträffanden. Jag har undvikit att skriva sammandrag eller renskrivning av anteckningarna, för då skulle jag vara tvungen att förstöra de ursprungliga anteckningarna. Dessa innehåller ofta nyanser och uppgifter, som lätt går förlorade i ett senare utfört sammandrag.

 

Jag nedtecknar också alla tidsreserveringar i en manuell almanacka. Jag använder ingen elektronisk kalender vare sig i egen dator eller på Internet. Sålunda finns alla patient- och kundanteckningar enbart i skriftlig form till pappers i min kundmapp, vilket omöjliggör att en hacker kan komma åt någon som helst data gällande mina kunder och patienter.

 

Jag kommer fortsätta med detta förfarande också framöver, såframt denna metodik också framöver uppfyller alla myndighetskrav. Som min kund behöver du inte befara att det sker något dataintrång över Internet eller i övrigt. Du kan lita på förtroligheten i alla våra diskussioner. Sekretessen och den personliga integriteten står på hållbar grund.

 

Om du har frågor gällande detta, då kan du gärna kontakta mig per telefon, helst under vardagar kl. 20-21.

 

Med vänlig hälsning,

 

Agneta Ahlfors

 

 

----------------------------------------

 

Bulletin to all my current and former customers

Dear customer,

This week, we’ve had to read about a really nasty hack towards a Finnish psychotherapy company.
I hope that the situation will be brought under control and that the perpetrators will be held accountable as soon as possible.

My customers, too, naturally and understandably think about security issues, so I decided to send this bulletin.

I am currently as a psychotherapist and supervisor, very relieved that I did not ever been taken to maintain, despite a request some of my colleagues, any kind of electronic customer records.
I've done all the documentation traditionally, even the old fashioned way someone feels, in paper form!

AVI (Regional State Administrative Agencies) requires that material be kept archived behind two locks - I even have them behind three locks.
Valvira (National Supervisory Authority for Welfare and Health) requires that patient records should not be stored in two different locations.
All of my clients know my practice of manually recording the main topics of my conversation with the client in my own booklet and my client information will be included during the therapy appointment in hard copy in my own folder.

Also, all appointments are booked directly in my paper almanac, and I do not use any electronic or online appointment system.
Since my client archive is just a paper version, there is no possibility of hacking. I will continue to follow this old practice of mine if there are no new, clear requirements or guidelines. Many of my clients, especially now, are grateful for this traditional but safe way of operating.

I will be happy to answer additional questions during my phone hours on weekdays from 8pm to 9pm.

Best regards,

Agneta Ahlfors

 

Reflektio Terapia Agneta Oy Ab

Psykoterapiapalvelut Agneta Ahlfors Tmi

www.reflektio.eu

 

cid:image001.jpg@01D6ABDF.E97CB850