Prislistan är ungefärlig och priserna påverkas av antalet kunder / gruppstorlek samt av hur länge terapin eller arbetshandledningen pågår. Antalet besök och besöksfrekvens skräddarsys tillsammans efter behov.

Psykoterapi

Konsultations- och kartläggningsbesök (1-3 st.), 90 € / 45 min.
Planerade psykoterapibesök, 100 € / 45 min.; 180 € / 90 min.

Familjeterapi

Konsultations- och kartläggningsbesök (1-3 st.), 100 € / 45 min.
Planerade psykoterapibesök, 110 € / 45 min.; 190 € / 90 min.

Parterapi

Konsultations- och kartläggningsbesök (1-3 st.), 100 € / 45 min.
Planerade psykoterapibesök, 110 € / 45 min.; 190 € / 90 min.

Kristerapi

Konsultations- och kartläggningsbesök (1-3 st.), 90 € / 45 min.
Planerade psykoterapibesök, 100 € / 45 min.; 180 € / 90 min.

Individuell arbetshandledning

Konsultations- och kartläggningsbesök, 100 € / 45 min.
Planerade arbetshandledningsbesök 150 € / 45 min.

Arbetshandledning för grupp

Konsultations- och kartläggningsbesök, from. 200 € / 60 min. (beroende på gruppstorlek)
Planerade arbetshandledningsbesök, from. 240 € / 60 min. (beroende på gruppstorlek)

Chefsutbildning och coachning för ledningsgrupp

Individuell, from. 240 € / 60 min.
Grupp, from. 370 € / 60 min. (beroende på gruppstorlek)