Förtroende och hopp är viktigare för hälsan än någon medicin. Galenos

Agneta Ahlfors Min utbildningsbakgrund är pedagogik, psykologi och specialundervisning. Jag tog examen i 2013 i reslutatorienterad handledning efter den tvååriga kursen som organiserades av Helsingfors universitets forskarutbildningscenter. Jag är medlem medlem i föreningen Suomen Työnohjaajat (Arbetshandledare i Finland) och i den internationella SFiO-organisationen.

Jag tog examen i familjeterapi i Helsingfors universitet på våren 2014. Utbildningens inriktning var speciell resursintensiv psykoterapiutbildning.

Yrkestiteln psykoterapeut är en skyddad titel, som i Finland skyddas av Valvira, den Finländska tillstånds- och tillsyns myndigheten. Yrkestiteln psykoterapeut får endast användas av yrkesutbildade, av Valvira godkända personer, som har tillräckliga kunskaper och erfarenhet inom social, - hälso, - och sjukvård. Jag har beviljats yrkestiteln på grund av min utbildningsbakgrund.

Min utbildning

Min arbetslivserfarenhet