Det är bättre att bygga broar än att bygga murar. Ett afrikanskt ordspråk

Det lönar sig att ta hand om sitt parförhållande Relationen mellan makar är en av de viktigaste sammanhållande krafterna i människans liv. Den är en nästan oändlig källa för glädje och energi, när den fungerar som bäst. Men det är en del av vardagslivet, att allt inte fungerar optimalt.

Problemen växer ofta långsamt fram och man tiger om dem eller undviker dem. Problemen kan till slut bli för svåra att lösa med egna medel, och då kan parterapin vara en lösning.

Problemen i parrelationen kan byggas upp och bestå av olika orsaker. Sådana bakomliggande orsaker kan vara t.ex. tystnad, dålig kommunikation, konflikter, skilsmässohot, kriser, olyckor och sjukdomar eller dödsfall av närstående.

Parterapin kan vara av stor nytta även om parets relation har kommit till en punkt då skilsmässan inte går att undvikas. En skilsmässa är alltid en mycket svår situation för båda parterna, men även i skilsmässosituationen är det värdefullt att försöka att förstå varandra och inte låta sig drabbas av förbittring. Detta är speciellt viktigt om familjen har barn som kan lida av en atmosfär som är fylld med bråk och beskyllningar.

Genom att diskutera med en professionell parterapeut kan man hitta nya vägar ur situationen, när de egna resurserna viker.

Läs mer

Ibland leder problemen till återkommande stora bråk, som man inte lyckas reda ut. En professionell terapeut kan hjälpa att starta dialogen och påbörja läkningsprocessen. Det bästa är att lösa konflikterna redan när de dyker upp. På så sätt förhindrar man dem från att bli bara större. En professionell parterapeut är helt opartisk i hanteringen av krissituationen och bunden av absolut tystnadsplikt.

Problemen är lättare att lösa om paret kommer tillsammans till terapin. Det är även möjligt att gå i terapi ensam. Ibland är det lättare att den ena parten börjar och på så sätt kan den andra parten bli motiverad att gå med.

Terapisessionerna varar 90 minuter och man träffas vanligtvis var 1-3 vecka. Om parterapin ska fortsätta, och när man ska träffas igen diskuteras alltid i samförstånd med kunderna och terapeuten.