Hoppet i sig är en slags lycka, kanske den viktigaste som livet kan erbjuda. Samuel Johnson

Kristerapin ger stöd, när man plötsligt drabbas av ett problem. Ibland kan människor drabbas av oförutsedda händelser, som tär på den mentala kapaciteten att stå emot kriser.

I kristerapin bearbetas plågsamma händelser och individen leds försiktigt framåt, förbi krisen. Ibland kan krisen vara slutet på något gammalt och början till något nytt, som kan leda till något positivt.

I en traumatisk kris drabbas individen plötsligt av någon ovanligt stark händelse, som potentiellt kunde orsaka psykiskt lidande för vem som helst. Därför är inte ångesten, fruktan och oron som orsakas av en traumatisk kris ett tecken på psykisk störning. Vanligen handlar krisen om att individen, som för övrigt är psykiskt frisk, drabbas av en onormal händelse, där de egna resurserna tillfälligt inte räcker till.

Läs mer

Kristerapin är vanligen kortvarig och baseras på t.ex. psykodynamiska, kognitiva eller resultatorienterade modeller. Jag tillämpar inte någon enskild renodlad metod i mitt terapiarbete, utan använder mig av flera olika metoder i krishanteringen.

En traumatisk händelse kan väcka ett behov att granska sig själv och sitt liv lite djupare. Tidigare kriser och plågsamma barndomsminnen kan väckas åter i liv när vi blir drabbade av en ny kris. Då kan bearbetningen av dessa ta mera tid.

I mitt terapirum går vi tillsammans igenom orsaker till krisen och vad händelsen betyder för just dig. På så sätt kan man förstå varför olika människor reagerar så olika på liknande händelser. I terapin går vi igenom individens livshistoria och utvecklig för att hitta det personligt viktiga och betydelsefulla.

Memento vivere – glöm inte att leva.